Агенцията по безопасност на храните започва изследването на животните от различни болести