Румяна Бъчварова: Имаме намерение да направим повече центрове от затворен тип за бежанци