Сливането на почивни дни ще се регулира с промени в Кодекса на труда