Понижение на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната през август