Парламентът създаде държавно предприятие за предоставяне на услуги от МВР