Японското правителство подписа договор за изграждането на олимпийски стадион