Предвиждат се нови условия за финасиране на "Инвестиции в земеделски стопанства"