Екатерина Захариева и Даниел Митов обясняват в Хага напредъка ни по мониторинга