Във В. Търново учредиха областно сдружение на кметовете и кметските наместници