40 учени от България, Франция и Русия идват за конференция във ВТУ