48 сигнала за силна музика са съставени в сливенския квартал "Надежда"