Великобритания: Ще са нужни 1.8 нови жилища през 2025 г.