Sony създаде LED лампи, които 6 пъти ускоряват растежа на тревата