Над 250 фирми замесени с Фехтуллах Гюлен ще бъдат продадени