Пловдивски адвокат попиля британския депутат, унизил българите