Реформатори: Ще внасяме предложенията си за законната лихва всяка седмица до приемането им