След разкрити незаконни сечи от WWF настояват за промени в Закона за горите