Влошаване на бизнес активността в еврозоната през септември до 20-месечно дъно