Община Варна има готова стратегия за развитие на образованието за периода 2016-2020 г.