Европроект проучва възможностите за отглеждане на растителноядни риби