Европейците вече не искат това, към което са имали стремеж родителите им