Съучениците на Бехи с базар във ФСГ, стягат и концерт