Проект свързва бизнеса с професионалното образование