Съдебният съвет закачи поздрав на Борисов за запознаване