Hyundai off-road racing team задържа лидерството си след Баха България