Алонсо: Предпазният ореол трябва да може да се сваля