9 886 ракети са изстреляни в активния сезон по градозащита тази година