Интеграция на децата със специфични образователни потребности трябва да има, но не заради самата нея