Слаб е интересът към шофьорските курсове в област Смолян