За Сирия САЩ и Русия се превръщат в едно и също зло