ЕЦБ не е обсъждала идеята за намаляване на програмата за "количествени улеснения"