ГЕРБ доволни от номера на бюлетината им. 17 е добър номер, 1+7 е 8 – числото на майката