Зам.-министър: Пощите са важна част от дигиталната икономика