Младежка академия събра на обучение активни русенци