Българските учители са най-нископлатените в Европа