Разпространи спешно! Това е Николета, открита в цигански катун край Лариса