Ректорът на СУ: Качеството във всички специалности пада още на входа