Отбор на велоклуб „Илчов баир“ с второ място на 24-часовия маратон край с. Мътеница