"Менса" кани кандидат-президентите на тест за интелигентност