9886 ракети са изстреляни в активния сезон по градозащита през 2016 г.