Читатели: Рискуваме да ни пометат на улицата заради наглото паркиране на тротоара