Северна Корея се снабдява с валута чрез незаконни имотни сделки у нас