Хвърляте си парите на вятъра: Купувате си тези лекарства, а те не служат за нищо!