Представянето на новата гранична служба на ЕС ще бъде в България