Над 180 български и чуждестранни фирми показват продукцията си на Стройко 2000