4830 ученици се обучават по професии за машиностроенето