Това е една шайка местни негодници, на които съм им показал къде им е мястото