Хората с хибридни умения стават все по-търсени на пазара на труда