Професор Л. Тимчев ще представи спомените си за Полицейското училище