Третото издание на „Град и памет“ ще се проведе в Пазарджик